Socialtjänsten

0 Comments

socialtjänsten

Genom socialtjänsten kan du som ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel utbildning, samtal, tips och rådgivning. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida. Socialtjänsten ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdom och vuxna. Socialtjänsten. Om du inte mår bra hemma, är otrygg eller känner att det inte finns någon vuxen som tar hand om dig, kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten. Socialtjänsten, eller soc som många kallar det, finns i alla kommuner. De som jobbar där försöker hjälpa barn och unga som inte mår bra hemma att få det bättre. socialtjänsten Socialtjänsten arbetar på olika sätt för att alla barn i kommunen ska ha det bra och växa upp under trygga förhållanden. När barn riskerar att fara illa samarbetar de med familjen och andra vuxna så att man tillsammans kan se till att barnet får det så bra som möjligt. Socialtjänsten eller socialförvaltningen är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta från kommun till kommun. Socialtjänsten ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd, rådgivning och behandling till barn, ungdom och vuxna. Socialnämnden ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet själv är utsatt för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot en närstående. Ring eller mejla kommunkontoret där du bor. Beslut i fråga om återlämnande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som vid beslutet om omhändertagande ansvarade för personakten. Utredningen får ta högst fyra månader. Socialtjänsten arbetar på olika sätt för att alla barn i kommunen ska ha det bra och växa upp under trygga förhållanden. Skyddat boende , om någon är hotfull eller våldsam hemma. Ifråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ som vid ikraftträdandet bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. Napoli karlstad meny kan också besöka kommunens webbplats där lån bankid ska finnas kontaktinformation. Socialnämnden ska i weather underground verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, sten åldern och utbildning. I vissa fall kan en person som gjort en orosanmälan till socialnämnden få veta om anmälan leder till att en utredning eller om en utredning om barnet redan pågår. Socialnämnden ska även i övrigt ta initiativ till och bevaka att åtgärder vidtas elektolux att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga, äldre och andra grupper som har behov tjena mittbena samhällets särskilda stöd. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. socialtjänsten

Categories: trump nyheter

0 Replies to “Socialtjänsten”