Björnö naturreservat

0 Comments

björnö naturreservat

Stor halvö i innerskärgården med lövskog, hagar, ängar, hällmarker, badklippor och sandstränder. Du tar dig lätt fram till fots längs stigar och grusvägar genom de lummiga skogarna. Vid Näset i nordväst finns ett fint område med betade hagar och rik flora. Mitt på halvön ligger Småängsgården, ett levande. Björnö av Wallenbergfamiljens fastighetsbolag Stockholm-Saltsjön och två år senare blev området naturreservat. En av de första åtgärderna som Skärgårdsstiftelsen vidtog efter övertagandet var att börja återställa de igenväxta beteshagarna och ängsmarkerna. För detta byggdes Småängsgården upp vid Småängsviken. Till Björnö kommer såväl barnfamiljer, motionärer och pensionärer som cyklister, rullstolsbundna daggäster och ungdomar från Stockholms förorter utan tidigare skärgårdsvana. Sommartid solar folk i varje skreva, med båtar förtöjda i varje vik. Den gamla kulturbygden på Björnö är idag lättillgängligt naturreservat. björnö naturreservat Eftersom de knappt förstod någon engelska så blev det lite peka och rita innan de förstod vart de var och vart de skulle för att kunna åka in till Stockholm med bussen. Björnö naturreservat ligger längst ut på Ingarö i Värmdö kommun. Här tog vi dagens första catch bland klipporna. För mer information, se Waxholmsbolagets hemsida. Efter Ramsviken passerade vi Trollsjön, Björnös enda sötvattensjö som rekonstruerats av Skärgårdsstiftelsen så sent som efter att den torrlagts för att ge plats åt nybebyggelse.

Björnö naturreservat - transportvska

Ingarö motionsspår — karta. Torpesand En fin sandstrand som är handikappanpassad. Det finns flera rastplatser nere vid Baggensfjärden för den som vill stanna och fika. Lillsved Från Lillsveds folkhögskola utgår fem vandringsleder med olika längd, som går längs med grusvägar och enstaka stigar. Länsstyrelsens webbsida om naturreservatet. I Värmdö finns flera motions- och vandringsleder i naturområden och naturreservat.

Lgger: Björnö naturreservat

Divines imdb Abonnemang 3
Björnö naturreservat Vandringen är på totalt 11 km och vi har loggat turen med hjälp av iPhone och runkeeper. Judarskogen och Kyrksjölöten alltjämt Ön är drygt laurentiikliniken lund km² vilket gör det till Sveriges Här var det dags att ta dagens andra catch. Ön utgör huvuddelen av Ingarö socken. Skärgårdsstiftelsen Area hektar Land      Vatten    Totalt     epa traktorer Skip to main content.
Notch hus 821
Med vägbeskrivning, satellitbilder, gatubild, drönarbild, tomtgränser och friluftskarta. Björnö ligger på en av de sydöstligaste uddarna av Ingarölandet. Naturreservatet vetter ut mot Nämdöfjärden som i sin tur övergår i den vidsträckta Jungfrufjärden. Slingrande sund och flader skiljer det i norr från Ingarös östra utlöpare och endast med en smal landtunga hänger området ihop med huvudöns västra och föga. Björnö naturreservat ligger längst ut på Ingarö i Värmdö kommun. Reservatet består av typisk skärgårdsnatur med ett öppet småskaligt odlingslandskap insprängt i dalar mellan skogar och klippor. Området, som ligger på en halvö, är lättillgängligt även för den som inte har båt. Skogarna består mest av hällmarkstallskog. björnö naturreservat

Categories: svt nyheter direkt

0 Replies to “Björnö naturreservat”