Folksam livförsäkring

0 Comments

folksam livförsäkring

För allt du bryr dig om. Bilförsäkring. Hemförsäkring. Långsiktigt sparande. Villaförsäkring. Barnförsäkring. Hundförsäkring. Fritidshusförsäkring. Livförsäkring. Tjänstepension. Företagsförsäkring. Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av dödsfallskapital till förmånstagare. För att du ska omfattas av dödsfallskapital i Livförsäkring krävs att du var fullt arbetsför vid den tidpunkt då försäkringen började gälla för dig. Samhällets skydd vid dödsfall är begränsat. Det kan därför vara nödvändigt att förstärka skyddet så att familjen till exempel ska ha råd att bo kvar i villan eller bostadsrätten om du dör. Livförsäkring. Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av dödsfallskapital till förmånstagare. Försäkringen.

Folksam livförsäkring - som

Servicesida för förtroendevalda Informationsmaterial På servicesidan för Livs hittar du som är fackligt förtroendevald alla produktblad, villkor, blanketter och medlemsbrev som finns till era medlemmar. Du kan även försäkra din sambo till samma kostnad genom att kontakta oss på kundservice. För nya medlemmar Ansluts du till automatiskt Nedanstående försäkringar ansluts du automatiskt till som ny medlem om du inte tackar nej. Smitta av bakterier, virus eller annat smittämne — smitta på grund av insektsstick eller insektsbett, till exempel TBE eller borreliainfektion på grund av fästingbett, kan dock ersättas som olycksfallsskada Smitta eller förgiftning genom intagande av mat eller dryck Ingrepp, behandling eller undersökning skada vid medicinsk behandling eller genom användning av läkemedel Förslitning, överbelastning eller överansträngning. För nya medlemmar Ansluts du till automatiskt Nedanstående försäkringar ansluts du automatiskt till som ny medlem om du inte tackar nej. Om du avlider under försäkringstiden utbetalas ett engångsbelopp i form av dödsfallskapital till förmånstagare. Den kan också gälla för arvsberättigat barn till din make, registrerade partner eller sambo, om barnet är folkbokfört på din adress. Om din olycksfallsskada medför läkarvård och minst åtta dagars akut sjuktid i följd får du också engångsersättning enligt en tabell beroende på vilken kroppsskada det gäller. Se de modeller vi rekommenderar som ett Bra val. Visa alla försäkringar Stäng. Du kan även försäkra din sambo till samma kostnad genom att kontakta oss på kundservice. Om olycksfallsskadan skulle leda till inskrivning på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över natt lämnas ersättning från första dagen i högst dagar. folksam livförsäkring

Categories: nyheter göteborg

0 Replies to “Folksam livförsäkring”